Sari Dentistry دندانپزشکی ساری

Sari Dentistry

مشخصات پروژه نام پروژه: دندانپزکشی ساری آدرس: ساری تاریخ نصب: شهریور 96  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد پرو
Surgery center مرکز جراحی

Surgery center

مشخصات پروژه نام پروژه: مرکز جراحی آدرس: تهران، ونک تاریخ نصب: شهریور 96 محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار ابعاد
Dentistry of Dr. Youssef دندانپزشکی دکتر یوسف

Dentistry of Dr. Youssef

مشخصات پروژه نام پروژه: دندانپزکشی دکتر یوسف آدرس: تهران تاریخ نصب: شهریور 96  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابع
Isfahan laboratory آزمایشگاه اصفهان

Isfahan laboratory

مشخصات پروژه نام پروژه: آزمایشگاه اصفهان آدرس: اصفهان تاریخ نصب: شهریور 96  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد
دندانپزشکی هوشمند دکتر غفاری دندانپزشکی دکتر غفاری

دندانپزشکی هوشمند دکتر غفاری

مشخصات پروژه نام پروژه: دندانپزشکی هوشمند دکتر غفاری آدرس: لواسان تاریخ نصب: شهریور 98  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت ه
مرکز طراحی لبخند پریس haghani featured

مرکز طراحی لبخند پریس

مشخصات پروژه نام پروژه: مرکز طراحی لبخند پریس آدرس: تهران، سانا سنتر تاریخ نصب: شهریور 98  محصول استفاده شده: شیشه لمینی
مرکز ایمپلنت دکتر حقانی haghani featured

مرکز ایمپلنت دکتر حقانی

مشخصات پروژه نام پروژه: مرکز ایمپلنت دکتر حقانی آدرس: تهران، جردن تاریخ نصب: دی 98  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمن
دندانپزشکی دکتر رحیمی دندانپزشکی دکتر رحیمی

دندانپزشکی دکتر رحیمی

مشخصات پروژه نام پروژه: دندانپزشکی دکتر رحیمی آدرس: تهران، پاسداران تاریخ نصب: شهریور 96 محصول استفاده شده: طلق هوشمند پ